Anslut dig

Söker du efter en trygg partner som förser dig med jobb?

Med ett upptagningsområde som sträcker sig från Ystad i söder till Haparanda i norr, är vår målsättning att Rörjour 24/7 ska bli Sveriges största rörjour.

Genom att erbjuda både privata och kommersiella fastighetsägare allt från enklare telefonbaserad problemlösning, eljoursarbeten på plats till planerade eljobb jobbar Rörjour 24/7 enligt devisen – Bra kvalitet, snabbt på plats & bra service

Rorjour 247

Vi väx­er snabbt och behöver duk­ti­ga partners!

Bli en del i vår framgång. Har du rätt inställ­ning och hög kun­skap­snivå så får du med oss en part­ner som förs­er dig med bra jobb löpande.

Svenska Eljouren Rorjouren

En stark före­tags­grupp inom både rör, el & spol

Vi är ett sys­ter­före­tag till Sveriges störs­ta eljour, Sven­s­ka eljouren. Det­ta bär­gar för att vi kan erb­ju­da en pro­fes­sionellt part­ner­skap och en trygg upplevelser för dig som job­bar med oss.

Ett snabbt växande företag!

Vi växer snabb! Kom med på resan och bli en del av det som ska bli det ledande företaget i Sverige.

Så oavsett om du vill tjäna bra pengar på jouren eller om du enbart vill fylla ut dina dagar med enklare servicejobb kan vi hjälpa ditt företag att tjäna mer pengar.

Bra betalt!

Vi erb­jud­er våra sam­mar­bets­före­tag en gen­erös min­imideb­i­ter­ing, oavsett hur snabb lös­ning ett ärende kan ha.

Snabba jobb!

Ett snit­tjobb hos oss är under två tim­mar långt.

Endast utvalda partners

Till­skill­nad från andra tjän­ster som finns job­bar vi enbart med ett utvalt antal företag.

Helt utan kostnad

Det finns ingen kost­nad per jobb eller kost­nad att samar­be­ta med oss. Helt riskfritt!

Sveriges modernaste plattform

Med oss får du dina jobb direkt i telefonen och behöver inte lägga tid på onödig administration.

Digitala arbetsordrar

Du läg­ger upp ditt schema och hanter­ar dina jobb direkt i mobilen.

Enkel fakturering

Var­je vec­ka sam­manställs dina jobb och du fak­tur­erar enligt specifikation.

Minimalt med administration

Vi sköter all kund­kon­takt, fak­turering och administration.

Sakervatten

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

JAG VILL VETA MER!

Fyll i dina uppgifter till höger eller slå oss en signal på 010-888 52 40

Max 10mb per bild