Ballofix

Installation av ballofix – så får du kontroll av vattenflödet

En ballofix är en kompakt kranventil, en avstängningsventil som används för att reglera flödet av vatten i rörledningar. Dess smidiga konstruktion gör den idealisk för att stänga av eller justera flödet i trånga utrymmen där det kan vara svårt att komma åt större ventiler. 

I den här artikeln kommer våra VVS-experter att ta dig igenom hur en installation av en ballofix går till – och hur den kan vara en ovärderlig komponent i ditt VVS-system genom att ge dig kontroll över flödet av vatten.

Hur fungerar en ballofix?

Ballofix är ursprungligen ett varumärkesnamn, som idag är mer eller mindre synonymt med en liten smidig koppling med en kulventil som främst används inom VVS-installationer. Produkten, som även kallas förkromad kulventil, tillverkas idag av flertal företag och gör det alltså möjligt att stänga av vattnet utan stora vred eller spindelventiler. En ballofix är alltid kromad vilket beror på att kromade rör är den vanligaste typen av rör i badrum.

En ballofix används vanligtvis i både hus, lägenheter och kommersiella fastigheter för att reglera flödet av vatten och även gas i rörledningar. I din bostad kan det finnas flera stycken; i en lägenhet sitter ballofixen vanligtvis på vattenledningsrören, ofta precis under blandaren, men den installeras även under diskbänken eller i badrummet. Enligt våra VVS-montörer är placeringen precis under blandaren i kök eller badrum den mest praktiska och mest intuitiva när du önskar strypa vattnet lokalt. 

En ballofix är försedd med ett litet vred, en ventil, som du exempelvis använder för att stänga av eller öppna varmt eller kallt vatten. Genom att öppna eller stänga vredet helt eller delvis möjliggör Ballofix-ventiler en enkel och exakt kontroll över flödet av vätskor eller gaser.

Hur vet jag om ventilen är öppen eller stängd? Om vredet är i linje med röret är ballofixen öppen och vattnet släpps igenom. Står vredet vinkelrätt mot röret är ventilen stängd och vattnet passerar inte.

Varför ska man ha en ballofix?

Det finns många anledningar till varför installation av ballofix är så vanligt. Det finns nämligen många fördelar med ballofix. Den främsta är att du genom att kunna stänga av en del av vattensystemet slipper stänga av stamventilen, något som i många fall påverkar alla lägenheter/bostäder som använder samma stam. Anledningar att installera en ballofix:

  • Reglering av flöde: Ballofix-ventiler möjliggör enkel och exakt kontroll över flödet av vätskor eller gaser genom att öppna eller stänga ventilen helt eller delvis.
  • Snabb och enkel installation: De är relativt lätta att installera och kräver inte komplicerad utrustning eller specialverktyg.
  • Säkerhet och underhåll: Ballofix gör det möjligt att stänga av eller isolera specifika sektioner av rörsystemet vid underhållsarbete eller vid behov av snabb avstängning vid läckage eller andra nödsituationer.
  • Platsbesparing: De är kompakta och tar minimalt med utrymme jämfört med andra typer av ventiler, vilket kan vara fördelaktigt i trånga utrymmen eller där utrymme är begränsat.

Läckande ballofix – vad gör jag?

Om du upptäcker att din ballofix läcker är det viktigt att agera snabbt för att undvika eventuella vattenskador samt en stor vattenförlust. Uppstår läckan i ett badrum är läget också akut, men ofta blir skadorna mindre eftersom det finns anpassade tätskikt för vatten där. Om läckan istället uppkommer i köket finns risk för större skador. Våra VVS-montörer rådet dig att inte försöka laga en läckande ballofix-ventil; det kan göra skadan värre. Förmodligen är den uttjänt och bör bytas ut.

Här är några steg du kan ta:

  1. Stäng av vattenförsörjningen i stammen: Detta minskar risken för skador
  2. Kontrollera anslutningarna: Inspektera ventilen och dess anslutningar noggrant för eventuella synliga skador, rost eller lösa delar. Om ventilen är gammal eller sliten, var försiktig och undvik att försöka åtgärda läckaget genom att laga den. Det kan istället leda till ytterligare skador.
  3. Byt själv ut den läckande ballofix-ventilen, alternativt:
  4. Kontakta en professionell VVS-firma: Om du inte känner dig bekväm med att åtgärda läckaget själv, eller om problemet kvarstår efter att du har försökt åtgärda det, är det bäst att kontakta en erfaren VVS-tekniker. Vi har rätt expertis och de rätta verktygen för att lösa problemet på ett säkert sätt.

Kom ihåg att en läckande ventil inte bara kan öka din vattenräkning, utan kan också leda till kostsamma vattenskador i ditt hem. Att agera snabbt och konsultera en fackman är därför avgörande.

Akut? Ring rörjouren!

Byta ballofix själv

Du kan själv byta och installera en ballofix – om du kan göra det på ett fackmannamässigt sätt. Är du det minsta osäker så rekommenderar vi att du istället vänder dig till en behörig VVS-montör, som gör en garanterat säker installation med garanti. Det är viktigt att ha i åtanken att många hemförsäkringar inte gäller om du själv utför osäkra vatteninstallationer och något sedan tillstöter.

Steg-för-steg-guide: Installation av ballofix

Här är en guide för hur du gör en korrekt installation av en ballofix. Några viktiga detaljer först: Säkerställ att du har rätt verktyg för att genomföra alla stegen. Tryckmuttrarna ska först dras för hand och därefter med verktyg. Vid anslutning med förminskning i ett stycke skall mutter dras tills du känner en ”knäck” och därefter ytterligare varv enligt tabell. Förminskningar i tre delar dras enligt tabell i produktens monteringsanvisning. Stäng alltid först av huvudvattenförsörjningen/stammenför att undvika läckage eller översvämningar.

Steg 1: Kapa röret med röraravskärare eller fintandad handsåg. Steg 2: Avgrada efter kapningen, både insidan och utsidan på röret. Avgradningen kan antingen göras med en lämplig fil eller avgradningsverktyg.

Steg 3: Skjut in rörändan i kopplingen och se till att rörändan når botten kopplingen. Markera insticksdjupet på röret.

Steg 4: Använd stödhylsa vid installation av mjuka kopparrör.

Steg 5: Vid installation av PEX-rör använd stödhylsa avsedd för PEX-rör med stor krage för montage.

Steg 6: Dra åt muttern för hand därefter med fast nyckel eller skiftnyckel. OBS: Använd inte rörtång eller polygrip.

Steg 7: Provtryck och kontrollera, och efterdra vid behov.

Steg 8: Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen OBS: Kopplingen skall inte smörjas.

Har du ytterligare frågor eller behöver hjälp med felsökning, byte eller nyinstallation av en ballofix, tveka inte att kontakta oss.