Vattenlas

Installation av vattenlås – samt råd kring underhåll

Ett korrekt installerat vattenlås är avgörande för att säkerställa att ditt avloppssystem fungerar bra samt förhindrar problem med obehaglig lukt. 

I denna artikel går våra VVS-proffs igenom saker att tänka på som rör allt från underhåll till installation av vattenlås. Bra tips och goda råd som hjälper dig att hålla ditt avlopp i toppskick, oavsett om det gäller golvbrunn, handfat eller diskho.

När är det dags att byta vattenlås?

Vattenlåset är en kritisk komponent i ditt avloppssystem som ser till att vattnet rör sig smidigt och hjälper dig undvika att obehagliga lukter sprids i ditt hem. Precis som övriga delar i ett VVS-system så slits vattenlåset över tid så här är några indikationer på när det kan vara dags att överväga att byta ut ditt vattenlås:

 1. Luktproblem: Om du börjar uppleva obehagliga lukter från ditt avlopp kan det vara ett tecken på att vattenlåset inte fungerar som det ska. Ett uttjänt eller skadat vattenlås leder ofta till oönskade lukter att sprida sig i ditt hem.
 2. Återkommande avloppsproblem: Om avloppet regelbundet täpps till eller rinner långsamt, kan det bero på att vattenlåset har blivit igensatt eller inte fungerar korrekt. Även detta är tecken på att det kan vara dags att byta ut det.
 3. Synliga skador: Om du ser sprickor, rost eller andra tydliga skador på vattenlåset är även det en indikation på att vattenlåset kan behöva bytas ut.
 4. Ålder: Som med de flesta VVS-komponenter är ålder en riskfaktor. Har ditt vattenlås varit i bruk under många år? Då kan det vara klokt att överväga att byta ut det som en förebyggande åtgärd, även om det ännu inte uppvisar några uppenbara problem.

Om du är osäker på om det är dags att byta ut ditt vattenlås, kontakta oss direkt för rådgivning och hjälp.

Behöver du en rörmokare?

Underhåll av olika typer av vattenlås

Vattenlås används till alla typer av avlopp och de kan skilja sig åt beroende på uppgift och placering. Allt detta påverkar givetvis hur du hanterar underhållet av ditt vattenlås.

 • Vattenlås i golvbrunn: Vattenlås som används i golvbrunnar är designade för att hantera större mängder vatten och eventuella föremål som kan komma ner i avloppet. Dessa bör inspekteras regelbundet och bytas ut vid de första tecknen på slitage.
 • Handfatets vattenlås: Vattenlås för handfat är vanligtvis mindre och mer kompakta. De är utformade för att passa in under handfatet och är därmed mer känsliga för igensättning av hår och andra objekt. Regelbunden rengöring och inspektion är viktigt för att säkerställa en korrekt funktion, där dålig lukt och långsam avrinning är vanliga varningstecken.
 • Vattenlås i diskho: Vattenlås för diskhoar är utformade för att hantera större mängder vatten och matrester som kan komma ner i avloppet från diskning. Dessa vattenlås är oftast något större och mer robusta än de som används vid handfat. De består av böjda rör eller plaströr med en böjning som bildar en vattenfylld försegling. Denna vattenfyllda del fungerar som en barriär för att förhindra lukt från att stiga upp genom avloppet. Eftersom diskhoar hanterar grövre material är det viktigt att rengöra och underhålla vattenlåset regelbundet. Matrester och fettavlagringar kan ackumuleras över tid och orsaka igensättning eller försämrad funktion.

Gemensamt för alla vattenlås är att de som sällan underhålls lättare täpps igen, vilket medför att vattenlåset slits och blir otätt. Vill du göra vad du kan för att förbättra vattenlåsets livslängd är rengöring en viktig åtgärd.

Byte av vattenlås

Om ditt befintliga vattenlås är skadat eller inte fungerar som det ska, av ålder eller slitage, så är det dags att byta ut det. Hur ofta du bör byta ett vattenlås beror på flera faktorer. Här är några riktlinjer från VVS-installatörer som kan hjälpa dig att bestämma när det kan vara lämpligt att överväga att byta ut ett vattenlås:

 • Ålder och material: Äldre vattenlås, särskilt de som är gjorda av plast, kan bli spröda och mindre effektiva med tiden. Om ditt vattenlås är över 10 år gammalt och i dåligt skick, kan det vara dags att byta ut det.
 • Frekvens av användning: Ett vattenlås som används flitigt, som i en kökssink, kan bli snabbare slitet än ett vattenlås i en mer sällan använd gästtoalett.
 • Kvalitet och installation: Kvaliteten på det ursprungliga vattenlåset och hur det installerades kan påverka dess livslängd.
 • Underhåll och rengöring: Regelbundet underhåll och rengöring av vattenlåset kan förlänga dess livslängd. Inspektera vattenlåset regelbundet för tecken på slitage, rost eller igensättning.
 • Frekventa upplevda problem: Om du upplever problem som obehagliga lukter, stopp i avloppet eller läckage runt vattenlåset, är det vanligtvis tecken på att det är dags att byta ut det.

Låt inspektion av vattenlåset vara en del av en årlig VVS-underhållsrutin. På detta sätt kan du upptäcka eventuella problem i tid och vidta åtgärder innan de blir allvarligare. Om du är osäker på tillståndet för ditt vattenlås, eller om det uppstår problem du inte själv kan lösa, är det alltid bäst att kontakta en professionell VVS-tekniker för rådgivning och hjälp.

Installation av vattenlås

Det är vanligtvis en relativt okomplicerad process där du går tillväga på samma sätt som när du ska rengöra det. Det vill säga: du skruvar loss vattenlåset från röret och fäster därefter det nya på samma sätt. Givetvis passar du på att rensa och rengöra rören innan du skruvar fast det nya vattenlåset. När det sitter som det ska spolande vatten effektivt kunna rinna ut, precis som vanligt.

För att säkerställa en korrekt installation av ditt vattenlås, är det viktigt att välja rätt typ för ditt specifika behov. Det finns, som tidigare nämnts, olika typer av vattenlås för olika applikationer, inklusive handfat, golvbrunnar och badkar.

Kontakta oss gärna för rådgivning om vilket vattenlås som passar bäst för din situation samt installation om du är ovan eller osäker.

Vilket vattenlås behöver jag?

Att välja rätt vattenlås kan göra en betydande skillnad för ditt avloppssystems prestanda och effektivitet. Valet av rätt vattenlås för din specifika situation är av stor betydelse för att säkerställa att ditt avloppssystem fungerar smidigt och effektivt. Det finns flera olika typer av vattenlås, och valet beror på var och hur de ska användas. Det viktiga när du väljer nytt vattenlås är att det har rätt mått och att du väljer för rätt anslutning – golv eller vägg.

 • Vattenlås för handfat: Om du letar efter ett vattenlås för handfatet i ditt badrum är det vanligaste alternativet ett P-lås. P-låset har en böjd form som liknar bokstaven "P". Det är effektivt för att förhindra lukter från att tränga igenom och erbjuder en enkel installation.
 • Vattenlås för golvbrunn i badrum och tvättstugor: För golvbrunnar och badkar är ett S-lås oftast det bästa alternativet. S-låset har en mer komplex form som liknar bokstaven "S", utformat för att hantera större vattenmängder och förhindra tillbakalöpning av lukt och gaser.
 • Vattenlås för diskho: För diskbänkar där matavfall och fett ofta spolas ner i avloppet, är det viktigt att använda ett vattenlås som kan hantera detta. Ett P-lås med extra kapacitet kan vara lämpliga alternativ. Denna typ av vattenlås är utformade för att minimera risken för igensättning och luktproblem.
 • Specialanpassade vattenlås: Vissa installationer kan kräva specialanpassade vattenlås, till exempel tvättmaskiner eller diskmaskiner. Dessa vattenlås är utformade för att hantera specifika krav för att säkerställa en effektiv funktion.

Det är bra att välja vattenlås av hög kvalitet, tillverkade av hållbara material, för att säkerställa långvarig funktion. Det finns vattenlås i plast men även i andra material, som krom och mässing. Vilket material du väljer är en smaksak och ibland en estetisk fråga. Om du är osäker på vilket vattenlås som bäst passar din specifika applikation, tveka inte att kontakta oss för rådgivning och expertis.