Service av bergvarmepump

Service av bergvärmepump – vad kan jag göra själv?

Ju mer effektivt din bergvärmepump arbetar desto lägre blir dina uppvärmningskostnader – men för detta krävs att den är välservad. Regelbunden service av bergvärmepumpen utförd av fackmän ska därför ses som en smart investering. 

Utöver det finns det service du själv kan göra för att din bergvärmepump ska fungera bra. Därför kommer tips från rörjourens proffs på service av din bergvärmepump som du själv kan utföra.

En väl fungerande bergvärmepump är avgörande för en optimal uppvärmning av ditt hus. Det är också en maskin som du vill ska hålla länge. Just därför är service av bergvärmepump en av rörjourens vanligaste uppdrag. Innan vi berättar mer om vad du själv kan göra för att förlänga livslängden på din bergvärmepump så ska vi berätta vad vi hjälper dig med.

Service av bergvärmepump som ska överlåtas till fackmän

En bergvärmepump är en komplex konstruktion där många komponenter ska samverka för att uppvärmningen av ditt hus ska vara optimal. Vi rekommenderar därför dig som husägare att beställa auktoriserad service av din bergvärmepump minst vart tredje år. I den service vi utför ingår en rad kontroller samt åtgärder, inte minst luftning och optimering.

 • Kontroll och justering av flödet på köldbärarkrets och värmebärarkrets
 • Rengöring av smutsfilter vid behov
 • Kontroll av nivå i expansionskärl och påfyllning vid behov
 • Kontroll vid läckage och missljud
 • Kontroll av köldmediets gasnivå samt kondition i värmepumpens kompressor
 • Kontroll av eventuella driftstörningar som lagrats i larmloggen
 • Kontroll av samtliga temperaturgivare
 • Luftning av ledningar och varmvattenberedare
 • Optimering av värme- och varmvatteninställningar för att säkerställa god komfort och optimal drift
 • Optimering av kompressorns funktion

  Service av bergvärmepump du själv kan göra

  Utöver den auktoriserade service som våra erfarna värmepumpstekniker utför så delar våra proffs med sig av tips på service av din bergvärmepump som du själv kan utföra – ungefär en gång per år och gärna under den varmare delen av året.

  Steg 1. Lufta elementen Det är gynnsamt för din bergvärmepump att lufta husets elementen regelbundet. Gör det gärna inför varje sommarsäsong men har du möjlighet kan du göra en eller fler extra luftning under året. För att göra jobbet behöver du en luftningsnyckel.

  1. Stäng av värmepumpen
  2. Öppna varsamt luftningsventilen i elementets ovankant
  3. Lufta tills det kommer vatten. Därefter stänger du ventilen

  Steg 2. Kontroll av nivå på köldbäraren

  Om nivån är låg på köldbäraren (vita plastkärlet som är expansionsvolym till vätskan som cirkulerar i borrhålet) kan det behöva fyllas på. Detta kan vi på rörjouren enkelt bedöma, men du kan själv kika efter så här: Kontrollera att det syns en vattennivå i kärlet genom att lysa med en stark ficklampa från baksidan av kärlet. Om du samtidigt knackar eller försiktigt skakar så syns det lättare.

  Steg 3. Rengöring av smutsfilter De flesta bergvärmepumpar har smutsfilter som enkelt kan rensas på smuts från elementkretsen. Med rengjort filter cirkulerar vattnet som det ska vilket ökar effektiviteten. På modeller utan varmvattenberedare är filter ofta inbyggda. På modeller med inbyggd varmvattenberedare sitter filtret oftast utanför. Så här går du tillväga:

  1. Stäng av bergvärmepumpen
  2. Blockera vattnet genom att vrida ventilhandtaget 90°
  3. Lossa tätlocket. Använd skiftnyckel med stor gripvidd eller stor polygrip
  4. Lossa segersäkringen. Använd en spetstång.
  5. Plocka ut filterinsatsen. Skölj och borsta tills filterytan är ren
  6. Montera tillbaka: filterinsats, segersäkring och tätlock (obs! försäkra dig om att O-ringen på tätlocket sitter på plats)
  7. Vrid tillbaka ventilhandtaget och starta upp värmepumpen

  Du bör i samband med luftningen kontrollera trycket i bergvärmesystemet – fyll på till rätt tryck efter luftningen av samtliga element.

  Boka service av bergvärmepump på tider som passar dig

  Har du frågor kring service av bergvärmepump? Tveka inte att höra av dig. Är du intresserad av en auktoriserad service av din bergvärmepump utförd av en auktoriserad rörmokare så är rörjouren rätt val. Vi tar oss an alla märken och samtliga värmepumpstekniker är auktoriserade för jobbet.

  Dessutom jobbar vi med service i ordets alla betydelser, vilket innebär att du kan boka en tid som passar dig. Ofta kan vi komma över samma vecka.