Varfor later mitt element

Varför låter mitt element?

Detta är en mycket vanligt ställd fråga till oss rörmokare. Element är en central komponent som hjälper till att hålla våra hem bekvämt varma under kalla månader. 

Men ibland kan de ge ifrån sig mystiska ljud och oljud som både kan vara oroande och irriterande. I den här artikeln utforskar vi några vanliga ljudproblem med element och hur du kan hantera dem för att återställa lugnet ditt hem.

Mitt element låter

När ett element låter kan det handla om allt från rinnande till kluckande eller vinande ljus. Ljud från element kan verkligen vara irriterande, men är viktigt att komma ihåg att ljud från element inte alltid indikerar ett allvarligt problem. Många gånger kan det åtgärdas med något så enkelt som luftning!

De vanligaste orsakerna till att element låter är luft i rören, för högt inställd termostat eller fel på cirkulationspumpen. Om du är osäker på hur du ska hantera ljudproblemet med ditt element är det alltid bäst att rådfråga en professionell VVS-montör eller värmesystemsspecialist. Vi ser självklart till att du får en noggrann diagnos med lämplig åtgärd.

Lufta element

Luft i element beror ofta på att vattnet i elementen reagerat med elementets insida. Det syre som finns i naturligt i vattnet bildar då luftfickor i värmesystemet. Har du luft i elementet finns det några kännetecken: det låter, liksom viner eller kluckar, eller så är delar av elementet kallt. Luft finns nästan alltid i elementet men problem med ljud uppkommer helt enkelt när mängden luft blir för stor. Du kan enkelt åtgärda detta problem genom att lufta elementet. 

Steg 1: Hitta avluftningsventilen

Leta efter en luftventil på ditt element. Den liknar vanligtvis en liten skruv eller knopp. Lägg en trasa eller ställ en hink under ventilen. Steg 2: Öppna ventilen

Använd en elementnyckel och vrid försiktigt vrid ventilen motsols för att öppna den. Det kan nu frigöras luft och även vatten. Vanligtvis hörs ett väsande ljud när luften kommer ut. Steg 3: Släpp ut luften

Avsluta när det enbart kommer ut vatten; detta indikerar att all luft har släppts ut.

Steg 4: Stäng ventilen

När all luft har kommit ut, stäng ventilen genom att vrida den i riktningen medurs.

Steg 5: Kontrollera hemmets övriga element på samma sätt

Akut? Ring rörjouren!

När ditt element låter som rinnande vatten

Om problemet finns i termostaten kan dina element låta som av rinnande vatten. Termostaten är en ventil, vars syfte är att reglera temperaturen i ett element. När du använder termostaten för att sänka temperaturen på elementet så minskar vattenflödet vilket gör att elementet blir kallare. När elementet låter har det istället ofta att göra med att termostaten är inställd på max, det vill säga att även vattenflödet är på det maximala. Då kan det låta som att elementet fyller på med nytt vatten hela tiden.

Vad du kan göra i det här läget är att testa att vrida ner termostaten och se om oljudet upphör. Hjälper inte detta kan du pröva att sänka hastigheten på cirkulationspumpen. I de flesta fall finns det ett reglage på sidan av cirkulationspumpen där hastigheten kan ställas in Prova att sänka ett snäpp och lyssna på elementet om det blir tyst.

Ibland kan ljudproblem uppstå på grund av felaktig installation av elementen eller rören. I detta fall kan det vara bäst att konsultera en professionell VVS-tekniker för att korrigera felet. Kontakta oss även om elementen fortsätter att låta så hjälper vi dig direkt!