Valja bergvarmepump

Välja bergvärmepump – är bergvärmepump rätt för mig?

Kanske funderar du på att välja bergvärmepump för att sänka husets energikostnad? Har du ett vattenburet värmesystem eller vattenburen golvvärme kan bergvärme definitivt vara ett bra alternativ för dig. 

Här kommer insikter från rörjourens proffs på området som kan hjälpa dig ta ställning till om en bergvärmepump är rätt val för dig.

Det är inte ovanligt att uppåt 80 procent av husets energikostnad går till uppvärmning och vattenvärmning. Valet av bergvärme kan både sänka din värmekostnader och ge en minskad elanvändningen – något som dessutom sänker din utsatthet mot dagens dramatiska elprisvariationer. Att välja bergvärmepump kan också höja värdet på ditt hus, samtidigt som det givetvis är en relativt stor investering.

Hur vet jag om en bergvärmepump är rätt val för mig?

Bergvärme är solenergi som lagrats i grundvattnet. Bergvärmepumpen hämtar värmen ur ett borrhål i marken och producerar både värme och varmvatten till huset. Vi som bor i ett kallare klimat har i regel mest nytta av bergvärme men husets konstruktion och uppvärmningssystem är också viktiga faktorer i avgörandet om bergvärmepump är rätt val. Här listar vi några aspekter som kan tala för valet av en bergvärmepump – kombinerat med allmänna fördelar med bergvärme som uppvärmningsteknik.

  1. Bergvärme fungerar över hela Sverige, från norr till söder. 
  2. Bergvärmepumpen är ofta rätt val för större hus med stora hushåll. Framförallt gynnsamt om du konsumerar 20 000 kWh el eller mer per år. 
  3. Bergvärmepumpen är ofta rätt val om huset har vattenburet värmesystem eller vattenburen golvvärme.
  4. Berggrunden som huset är byggt på kan vara av betydelse: Bergvärmepumpen förutsätter att det går att borra i berget där huset ligger men eftersom större delen av Sveriges berggrund är urberg så är bergvärme ett bra val för väldigt många hushåll. Har du hus på en annan typ av berggrund, exempelvis en grund rik på kalksten så krävs det ofta djupare borrning, vilket inte är en omöjlighet.
  5. Bergvärmepumpen är ofta rätt val tack vare den låga driftskostnaden för bergvärme. Att installera bergvärme är en investering men som, med rätt förutsättningar, ofta återbetalar sig inom 7 år.
  6. Bergvärmepumpen är ett val som även är en insats för miljön där två tredjedelar av energin är grön energi i form av lagrad solenergi i berget,

Välja bergvärmepump – så fungerar den

En bergvärmepump utvinner alltså energi i berget. Den hämtar värmen från berggrunden och kan värma både rummen i huset och vattnet till kranar och duschar. Detta genom ett djupt borrat hål, vanligtvis är mellan cirka 90 och 200 meter djupt. I borrhålet sänks en kollektorslang med vätska ner. Ju längre norrut huset är beläget rent geografiskt desto djupare måste du borra.

Så här går det till rent tekniskt: Bergvärmepumpen utvinner värmen med hjälp av en avancerad kompressorteknik och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem. Det är ett kretslopp där vätskan därefter åter pumpas ner i berggrunden för ny uppvärmning.

Val av bergvärmepump med hjälp av energimärkning

På marknaden finns ett stort urval bergvärmepumpar. Vi på rörjouren installerar och servar alla märken och varianter – och ger även råd kring vilken bergvärmepump du ska välja. Har du bestämt dig för bergvärme så kan du jämföra olika bergvärmepumpar med varandra energimärkningen – men du kan även jämföra dess effekt med andra typer av värmepumpar. Bergvärmepumpar är som sagt effektiva och hamnar högt upp på skalan på energimärkningen:ofta i klass A++ eller A+++.

Bra att veta är att det är två värden som presenteras: Ett värde för förmågan att värma rummen – och ett för förmågan att värma vatten till dusch och kran.

Livslängd på en bergvärmepump

En vanlig livslängd på en bergvärmepump är upp till 20 år beroende på slitage och hur välservad den är. Ju mer effektivt din bergvärmepump arbetar desto lägre blir dina uppvärmningskostnader – men för detta krävs regelbunden service av utförd av auktoriserade fackmän. Detta är en smart investering och något vi på rörjouren gärna hjälper dig med. En service vartannat eller var tredje år rekommenderar vi dig som har bergvärmepump.

Säker installation och auktoriserad service av bergvärmepump

Har du frågor kring installation eller service av bergvärmepumpen? Tveka inte att höra av dig till rörjouren. Vi har stor erfarenhet av båda delar och är ett tryggt val.

En bergvärmepump är en komplex konstruktion där många komponenter ska samverka för att uppvärmningen av ditt hus ska vara optimal. Vi rekommenderar därför dig som husägare att beställa auktoriserad service av sin bergvärmepump minst vart tredje år. I den service vi utför ingår en rad kontroller samt åtgärder, inte minst luftning och optimering. Vi tar oss an alla märken och samtliga värmepumpstekniker är auktoriserade för jobbet. Vi jobbar med service i alla betydelser, vilket innebär att du kan boka en tid som passar dig. Ofta samma vecka. Välkommen att höra av dig till rörjouren för allt som rör din bergvärmepump.